Skip to main content
Cunning Devashish.

Cast: Ashwini Kasar, Akshar Kothari, Pramod Pawar, Akshay Kelkar, Dipti Ketkar, Sandhya Mhatre, Vasudha Deshapande, Bhagyashree Pane

Show less

Episodes

The fearless journalist

S1E1 ∙ Drama ∙ Marathi

Dev gets promoted

S1E2 ∙ Drama ∙ Marathi

Dev exposes the minister's son

S1E3 ∙ Drama ∙ Marathi

Dev's rival, Nikhil Jagtap

S1E4 ∙ Drama ∙ Marathi