Skip to main content
Shweta spikes Malhar's food

Cast: Yogita Chavan, Saorabh Choughule, Sumedha Datar, Bipin Surve, Purva Shinde, NA, Pratiksha Mungekar

Show less

Episodes

Antara, a selfless human being!

S1E1 ∙ Romance ∙ Marathi

Malhar-Antara argue

S1E2 ∙ Romance ∙ Marathi

Malhar gets a shocker!

S1E3 ∙ Romance ∙ Marathi

Antara opposes Savkar

S1E4 ∙ Romance ∙ Marathi