Skip to main content
Cholappa must make a choice

Cast: Umesh Namjoshi, Rakesh Sarang, Sangeeta Sarang, Akshay Mudwadkar, Vijaya Babar, Neeta Pendse

Show less

Episodes

Shankarbhatt to document Shripad!

S1E1140 ∙ Mythology ∙ Marathi

Shripad helps Vasundhara

S1E1139 ∙ Mythology ∙ Marathi

Vidyadhar gets redemption

S1E1138 ∙ Mythology ∙ Marathi

Govind apologises to Shripad

S1E1137 ∙ Mythology ∙ Marathi