Skip to main content
Dr. Jorge's call

Cast: Abhinaya, Jaganath Chandrashekar, Kavya Gowda, Kavya Gowda, Basavlingayah, Jaya, Deepak

Show less

Episodes

Episode 1

S1E1 ∙ Drama ∙ Kannada

Episode 2

S1E2 ∙ Drama ∙ Kannada

Episode 3

S1E3 ∙ Drama ∙ Kannada

Episode 4

S1E4 ∙ Drama ∙ Kannada