Skip to main content
Nitn Upsets Shravya

Cast: Kiran, Pavan Kumar, Srinath Vasistha, Divya B S, Divya B N, Meghashree B R, Beena K R

Show less

Episodes

GAURAV LIKES SHRAVYA AND IS READY TO MARRY HER

S1E1 ∙ Drama ∙ Kannada

SHRAVYA'S DISABILITY IS REVEALED

S1E2 ∙ Drama ∙ Kannada

Shravya agrees to get married

S1E3 ∙ Drama ∙ Kannada

Shanta Ram wishes to get Chetana married to Vishal

S1E4 ∙ Drama ∙ Kannada