Skip to main content
Chukki forgives Mallikarjuna

Cast: Mahitha Prasad, Spoorthi, Naveen Sajju, Divyashree, Jayashree, Vishal Hegde, Risha Nijaguna, Radhika R Shravanth, Lokesh Gowda, Jeevan

Show less

Episodes

Yashodha teaches life lesson

S1E28 ∙ Family Drama ∙ Kannada

Chukki accidentally pushes Yashodha

S1E27 ∙ Family Drama ∙ Kannada

Chukki and Gang invade mall hosting Yashodha

S1E26 ∙ Family Drama ∙ Kannada

Chukki goes missing

S1E25 ∙ Family Drama ∙ Kannada