Skip to main content
Ram finds his love

Cast: Sheetal Pandya, Harikrishna Dave, Amit Trivedi, Mukesh Rawal, Meghna Roy, Chitra Vyas, Leeli Patel, Paresh Bhatt, Eva Ahuja, Sharad Vyas, Padmesh Pandit, Sachi Joshi, Rajul Diwan, Tushar Saadu, Amar Desai, Dileep Somaiya, Alka Mehta, Kinjal Pandya, Shruti Gholap

Show less

Episodes

Vidya and Malav - Part 1

S1E1 ∙ Drama ∙ Gujarati

Vidya and Malav - Part 2

S1E2 ∙ Drama ∙ Gujarati

Vidya and Malav - Part 3

S1E3 ∙ Drama ∙ Gujarati

Vidya and Malav - Part 4

S1E4 ∙ Drama ∙ Gujarati