Skip to main content
Sahana influences Aakash

Cast: Vishwanath Ravindra, Amulya Bharadwaj, Veena Sundar, Chitkala Biradar, Gururaj

Show less

Episodes

Pushpa brings Sudhamurthy back home

S1E141 ∙ Family Drama ∙ Kannada

Pushpa ignites Bhargavi's life

S1E140 ∙ Family Drama ∙ Kannada

Siddharth saves Sindhu with Pushpa

S1E139 ∙ Family Drama ∙ Kannada

Pushpa meets Siddharth

S1E138 ∙ Family Drama ∙ Kannada