Saniya makes a threat

Cast: Tanvi Prakash Mundle, Vivek Ramesh Sangle, Nivedita Ashok Saraf, Janhavi Killekar

Show less

Episodes

Rajvardhan's Cheerful Disguise

S1E568 ∙ Drama ∙ Marathi

Kaveri's pregnancy joy

S1E567 ∙ Drama ∙ Marathi

Rajvardhan lies to Bakshi

S1E566 ∙ Drama ∙ Marathi

Rajvardhan makes an apology

S1E565 ∙ Drama ∙ Marathi