Skip to main content
Rajvardhan blames Ratnamala

Cast: Kashmira Pathare, Sagar Kheur, Tanvi Prakash Mundle, Vivek Ramesh Sangle, Nivedita Ashok Saraf, Janhavi Killekar

Show less

Episodes

Meet an ambitious Bhairavi

S1E1 ∙ Drama ∙ Marathi

Bhairavi arrives in Mumbai

S1E2 ∙ Drama ∙ Marathi

Rajvardhan's tiff with his relatives

S1E3 ∙ Drama ∙ Marathi

Ratnamala notices Kaveri

S1E4 ∙ Drama ∙ Marathi