Rajvardhan apologises to Kimaya

Cast: Kashmira Pathare, Sagar Kheur, Tanvi Prakash Mundle, Vivek Ramesh Sangle, Nivedita Ashok Saraf, Janhavi Killekar

Show less

Episodes

Rajvardhan advises Bakshi

S1E574 ∙ Drama ∙ Marathi

Rajvardhan's household chores!

S1E573 ∙ Drama ∙ Marathi

Sudarshan gets arrested

S1E572 ∙ Drama ∙ Marathi

Rajvardhan rebukes Ratnamala

S1E571 ∙ Drama ∙ Marathi