Kaveri gets flashbacks

Cast: Kashmira Pathare, Sagar Kheur, Tanvi Prakash Mundle, Vivek Ramesh Sangle, Nivedita Ashok Saraf, Janhavi Killekar

Show less

Episodes

Sudarshan gets arrested

S1E572 ∙ Drama ∙ Marathi

Rajvardhan rebukes Ratnamala

S1E571 ∙ Drama ∙ Marathi

Rajvardhan confronts Bakshi!

S1E570 ∙ Drama ∙ Marathi

Rajvardhan's commitment to truth

S1E569 ∙ Drama ∙ Marathi