Skip to main content
Aditya to divorce Saniya?

Cast: Tanvi Prakash Mundle, Vivek Ramesh Sangle, Nivedita Ashok Saraf, Janhavi Killekar

Show less

Episodes

Kaveri's concern for Ratnamala

S1E614 ∙ Drama ∙ Marathi

Ratnamala kills Saniya!

S1E613 ∙ Drama ∙ Marathi

Saniya's animosity against Kaveri

S1E612 ∙ Drama ∙ Marathi

Ratanamla's financial insight

S1E611 ∙ Drama ∙ Marathi