Tushar's parents visit the resort

Cast: Gaurav Sharma, Heth Makwana, Sheersha Tiwari, Naman Arora, Neetu Pachori, Kapil Yashraj

Show less

Episodes

Nanhe awaits the real killer

S1E65 ∙ Comedy ∙ Hindi

Nanhe gets enraged

S1E64 ∙ Comedy ∙ Hindi

Ritu seeks the help of a detective

S1E63 ∙ Comedy ∙ Hindi

Nanhe approaches the killer!

S1E62 ∙ Comedy ∙ Hindi