Skip to main content

Cast: Ankita Panvelkar, Komal More, Mayur Khandge, Akshay Tak, Meenakshi rathod, Rohit Deshmukh, Sumeet Pusavale, Santosh Gajanan Ayachit, Babasaheb Pandurang Kendre, Nishant Surve, Darshana Santosh Ayachit

Show less

Episodes

Geeta remains adamant

S1E1708 ∙ Mythology ∙ Marathi

Kusum is in a dilemma!

S1E1707 ∙ Mythology ∙ Marathi

Kusum gets falsely accused

S1E1706 ∙ Mythology ∙ Marathi

Gangappa visits Balumama

S1E1705 ∙ Mythology ∙ Marathi