Rama's health deteriorates

Cast: Ankita Panvelkar, Komal More, Mayur Khandge, Akshay Tak, Meenakshi rathod, Rohit Deshmukh, Sumeet Pusavale, Santosh Gajanan Ayachit, Babasaheb Pandurang Kendre, Nishant Surve, Darshana Santosh Ayachit

Show less

Episodes

New Episode

S1E1705 ∙ Mythology ∙ Marathi

Balumama faces resistance!

S1E1704 ∙ Mythology ∙ Marathi

Appa apologises to Balumama

S1E1703 ∙ Mythology ∙ Marathi

Balumama unleashes his wrath!

S1E1702 ∙ Mythology ∙ Marathi