Skip to main content
Mayappa to mortage Sundara's jewels?

Cast: Ankita Panvelkar, Komal More, Mayur Khandge, Akshay Tak, Meenakshi rathod, Rohit Deshmukh, Sumeet Pusavale, Santosh Gajanan Ayachit, Babasaheb Pandurang Kendre, Nishant Surve, Darshana Santosh Ayachit

Show less

Episodes

Balumama's battle with dark magic

S1E1749 ∙ Mythology ∙ Marathi

Gangappa visits Balumama's place

S1E1748 ∙ Mythology ∙ Marathi

Balumama's health deteriorates

S1E1747 ∙ Mythology ∙ Marathi

Balumama falls ill!

S1E1746 ∙ Mythology ∙ Marathi