Bharma's request to Balumama

Cast: Ankita Panvelkar, Komal More, Mayur Khandge, Akshay Tak, Meenakshi rathod, Rohit Deshmukh, Sumeet Pusavale, Santosh Gajanan Ayachit, Babasaheb Pandurang Kendre, Nishant Surve, Darshana Santosh Ayachit

Show less

Episodes

Kusum is in a dilemma!

S1E1707 ∙ Mythology ∙ Marathi

Kusum gets falsely accused

S1E1706 ∙ Mythology ∙ Marathi

Gangappa visits Balumama

S1E1705 ∙ Mythology ∙ Marathi

Balumama faces resistance!

S1E1704 ∙ Mythology ∙ Marathi