Skip to main content
Balu prepares to leave Akkol

Cast: Ankita Panvelkar, Komal More, Mayur Khandge, Akshay Tak, Meenakshi rathod, Rohit Deshmukh, Sumeet Pusavale, Santosh Gajanan Ayachit, Babasaheb Pandurang Kendre, Nishant Surve, Darshana Santosh Ayachit

Show less

Episodes

New Episode

S1E1779 ∙ Mythology ∙ Marathi

New Episode

S1E1778 ∙ Mythology ∙ Marathi

New Episode

S1E1777 ∙ Mythology ∙ Marathi

Balumama's help for Pratap

S1E1776 ∙ Mythology ∙ Marathi