Skip to main content
Balu doles out harsh punishment

Cast: Ankita Panvelkar, Komal More, Mayur Khandge, Akshay Tak, Meenakshi rathod, Rohit Deshmukh, Sumeet Pusavale, Santosh Gajanan Ayachit, Babasaheb Pandurang Kendre, Nishant Surve, Darshana Santosh Ayachit

Show less

Episodes

New Episode

S1E1787 ∙ Mythology ∙ Marathi

Guruvarya praises Balumama

S1E1786 ∙ Mythology ∙ Marathi

Balumama recalls Baa's actions

S1E1785 ∙ Mythology ∙ Marathi

Balumama's remedy for Baa

S1E1784 ∙ Mythology ∙ Marathi