Skip to main content
Bala pleads Balu for his life

Cast: Ankita Panvelkar, Komal More, Mayur Khandge, Akshay Tak, Meenakshi rathod, Rohit Deshmukh, Sumeet Pusavale, Santosh Gajanan Ayachit, Babasaheb Pandurang Kendre, Nishant Surve, Darshana Santosh Ayachit

Show less

Episodes

Gopal-Savita visit Balumama

S1E1754 ∙ Mythology ∙ Marathi

Akka apologises to Saru

S1E1753 ∙ Mythology ∙ Marathi

Balumama answers Saru's prayers

S1E1752 ∙ Mythology ∙ Marathi

Balumama punishes Gangappa

S1E1751 ∙ Mythology ∙ Marathi