Bala pleads Balu for his life

Cast: Ankita Panvelkar, Komal More, Mayur Khandge, Akshay Tak, Meenakshi rathod, Rohit Deshmukh, Sumeet Pusavale, Santosh Gajanan Ayachit, Babasaheb Pandurang Kendre, Darshana Santosh Ayachit

Show less

Episodes

Balumama visits Shribhama's village

S1E1699 ∙ Mythology ∙ Marathi

Shribhama's request to Balumama

S1E1698 ∙ Mythology ∙ Marathi

Shribhama's miraculous revival

S1E1697 ∙ Mythology ∙ Marathi

Balumama assures Sada

S1E1696 ∙ Mythology ∙ Marathi