Yash's absence upsets the Mahajans

Cast: Jui Narayani, Yash Mahajan, Prithviraj Inamdar, Kaka, Shridar Mahajan, Hemraj Jahagirdar

Show less

Episodes

Yash's royal dream

S1E1 ∙ Drama ∙ Marathi

Episode 2 Maha Episode

S1E2 ∙ Drama ∙ Marathi

Yash buys sari for Rekha

S1E3 ∙ Drama ∙ Marathi

Yash flatters Mr Inamdar

S1E3.1 ∙ Drama ∙ Marathi