Skip to main content
Yash goes missing!

Cast: Mrunal Dusanis, Santosh Juvekar, Gautam Joglekar, Abhijit Chavan, Rajashree Nikam, Shreepad Deshpande, Yashashri Upasani, NA

Show less

Episodes

Yash's royal dream

S1E1 ∙ Drama ∙ Marathi

Episode 2 Maha Episode

S1E2 ∙ Drama ∙ Marathi

Yash buys sari for Rekha

S1E3 ∙ Drama ∙ Marathi

Yash flatters Mr Inamdar

S1E3.1 ∙ Drama ∙ Marathi