Skip to main content
Devika's spirit plays the victim card

Cast: Anupama Gowda, Anupama Gowda, Karthik Mahesh, NA

Show less

Episodes

Akash leaves the house

S1E1 ∙ Drama ∙ Kannada

Kripakara tells Mochi to kill Bhumika

S1E2 ∙ Drama ∙ Kannada

Bhumika and Devika meet

S1E3 ∙ Drama ∙ Kannada

Bhumika learns about Devika

S1E4 ∙ Drama ∙ Kannada