Prathikaram

1 hr 34 min | Telugu | Drama | 1972 | all

Prathikaram a Telugu super Drama movie, starring Shoban Babu , music composed by K.Chakravarthy & directed by Gutta Ramineedu

Music byK.Chakravarthy
StarringShoban Babu
DirectorGutta Ramineedu
GenreDramaMore Like Prathikaram