Skip to main content
Dhakshan vows revenge

Shiva Shakthi - Thiruvilaiyadal - Season 1 - Episode 50

Dhakshan vows revenge

08 Jul 2024

20 min

Tamil

Mythology

U/A 13+

Episodes

Lord Vishnu warns Diti

S1E70 ∙ Mythology ∙ Tamil

Diti gets overjoyed

S1E69 ∙ Mythology ∙ Tamil

Lord Shiva feels betrayed

S1E68 ∙ Mythology ∙ Tamil

Diti vows to defeat Lord Shiva

S1E67 ∙ Mythology ∙ Tamil