Skip to main content
Jai Kishan's honest confession to Bharati

Sanskaar - Dharohar Apnon Ki - Season 1 - Episode 73

Jai Kishan's honest confession to Bharati

29 Sep 2020

16 min

Hindi

Romance

U/A 13+

Episodes

Jai Kishan returns home

S1E1 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai strives to follow Dadaji's words

S1E2 ∙ Romance ∙ Hindi

Jai Kishan takes a positive stand

S1E3 ∙ Romance ∙ Hindi

Kishan decides to go to the US

S1E4 ∙ Romance ∙ Hindi