Skip to main content
Bhavani's plan to harm Shanthi

Cast: Ramya, Ravi Prasad Mandya, Shashi Kumar, Divya, Rashmi Raja

Show less

Episodes

Nageshwari decides Vijay's wedding

S1E1 ∙ Drama ∙ Kannada

Nageshwari announces Shanti's wedding

S1E2 ∙ Drama ∙ Kannada

Shanthi's Dilemma

S1E3 ∙ Drama ∙ Kannada

Shanti is declared as Vijay's wife

S1E4 ∙ Drama ∙ Kannada