Skip to main content
Swara taunts Mohini

Cast: Chander Bahel, Suhas Jahagirdar, Prashant Savaliya, Vaishakhi Shah, Bhumika Patel

Show less

Episodes

Anahita comforts Dhun

S1E792 ∙ Drama ∙ Gujarati

Dhun is hurt

S1E791 ∙ Drama ∙ Gujarati

Dhun is disturbed

S1E790 ∙ Drama ∙ Gujarati

Dhun's Vrat breaks second time

S1E789 ∙ Drama ∙ Gujarati