Skip to main content
Pari is happy

Cast: Chander Bahel, Suhas Jahagirdar, Prashant Savaliya, Vaishakhi Shah, Bhumika Patel

Show less

Episodes

Chirag receives a call

S1E763 ∙ Drama ∙ Gujarati

Pari tells the truth to Motibaa

S1E762 ∙ Drama ∙ Gujarati

Dhun denies Dhwanit's proposal

S1E761 ∙ Drama ∙ Gujarati

Dhun gets emotional

S1E760 ∙ Drama ∙ Gujarati