Skip to main content
Vidya becomes Anokhi's and devarshi's saviour

Cast: Dhwani Upadyaya, Harshil Desai, Padmesh Pandit, Manisha Trivedi, Ruby Thakkar, Pravin Pan Patil, Maulik Goswami, Aakansha Bhatt, Mona Mokha, Gopal Barot, Kushal Shah, Jagruti Parikh

Show less

Episodes

Devarshi is upset with Vidhya

S1E809 ∙ Romance ∙ Gujarati

Vidya presents a marriage proposal

S1E808 ∙ Romance ∙ Gujarati

Purshottam tries to convince Anokhi

S1E807 ∙ Romance ∙ Gujarati

Abhay remembers Lokesh

S1E806 ∙ Romance ∙ Gujarati