Queen Priyanka faces backlash!

Cast: Kuri Prathap, Priyanka, Chandana Anantha Krishna, Vasuki Vaibhav, Deepika Das, Jai Jagadish, Bhoomi Shetty, Kishan, Duniya Rashmi, Chandan Achar, Sujatha Akshay, Raju Talikote, Chaitra Kotur, Shine Shetty, Harish Raj

Show less

Episodes

Bigg Boss Kannada 7: Grand Premiere

S7E1 ∙ Reality ∙ Kannada

The surprise of the mystery boxes!

S7E2 ∙ Reality ∙ Kannada

Ravi: Bigg Boss, I need an ambulance!

S7E3 ∙ Reality ∙ Kannada

Priyanka-Shine, a possible connection?

S7E4 ∙ Reality ∙ Kannada