Skip to main content
Diwakar starts a mutiny

Cast: Anupama Gowda, Jagan, Sihi Kahi Chandru, Megha, Jaya Srinivasan, Dayal Padmanabhan, Chandan Shetty, Karthik Jayram, Krishi Tapanda, Sameer Acharya, Shruthi Prakash, Riyaz Basha, Niveditha Gowda, Ashitha Chandrappa, Diwakar, Tejaswini Prakash

Show less

Episodes

Grand season premiere

S5E1 ∙ Reality ∙ Kannada

Captaincy up for grabs

S5E2 ∙ Reality ∙ Kannada

Dumb charade with a twist

S5E3 ∙ Reality ∙ Kannada

Contestants pour their hearts out

S5E4 ∙ Reality ∙ Kannada