Captaincy up for grabs

Cast: Diwakar, Anupama Gowda, Niveditha Gowda, Karthik Jayaram, Shruti Prakash, Tejaswini Prakash, Sihi Kahi Chandru, Dayal Padmanabhan, Pundit Sameeracharya, Suma Rajkumar, Riyaz Basha, Megha, Chandan Shetty, Ashitha Chandrappa, Jaya Srinivasan, Krishi Thapanda, Jaganath Chandrashekar

Show less

Episodes

Grand season premiere

S5E1 ∙ Reality ∙ Kannada

Captaincy up for grabs

S5E2 ∙ Reality ∙ Kannada

Dumb charade with a twist

S5E3 ∙ Reality ∙ Kannada

Contestants pour their hearts out

S5E4 ∙ Reality ∙ Kannada