Sri Banashankari Matha

2 hr 28 min | Kannada | Devotional | 2009 | all

A 2010 Kannada Drama, Religious movie by Hamsa Shyam Vijeth starring: Hamsa Shyam Vijeth, Anu Prabhakar, Bharath Kalyankumar.

Music byV Manohar
StarringAnuprabhakar,Bharath Kalyankumar,Hamsa,Shyam,Mohan Juneja,Kavana Namratha & Others
DirectorHamsa Shyam Vijath
GenreDevotional
Available for download noMore Like Sri Banashankari Matha