Passport

2 hr 2 min | Gujarati | Family | 2016 | all

Anna, an American student loses in her passport in Ahmedabad and Kabir (Malhar Thakar), helps her find it.

Music byMehul Surti
StarringMalhar Thakar,Anna Ador,Prem Gadhavi,Lipi Goyal,Jayesh More,Ashish Vashi,Ujjval Dave & others
DirectorRajesh Sharma
GenreFamily
Available for download yesMore Like Passport

jiocinema - Polam Pol
jiocinema - Thai Jashe
jiocinema - Sharato Lagu
jiocinema - Karam Kismat Ne Kudarat
jiocinema - Veer Potlavalo
jiocinema - Udhar Nu Sindur
jiocinema - Mama Nu Ghar Ketle
jiocinema - Dikro Maro Vahal No Varasdar
jiocinema - Garibni Dikri Sasriya Ma Thikri
jiocinema - Mavtar Pehla Male Mane Mot
jiocinema - Bhad No Dikro
jiocinema - Dikro Kahu Ke Dev
jiocinema - Swarg Thi Sundar Gujarat
jiocinema - Dushmanavat
jiocinema - Rakhdi No Rakhewad
jiocinema - Mota Ghar Ni Vahu